Sök i kunskapsbanken

Värderingar

in Media-Tryck

Inom Media-Tryck så utgör personalen den viktigaste resursen. Arbetsplatsen skall vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö för hela personalen. En god arbetsmiljö är relaterad till både psykosociala och fysiska faktorer och måste sättas i relation till arbetets natur och till den sociala och tekniska utvecklingen inom samhället. Tillsammans bidrar vi till en bra arbetsmiljö. Varje arbetstagare har ett ansvar att själv bidra till detta.

0