Sök i kunskapsbanken

Strategisk plan

in Media-Tryck

Media-Tryck har idag en stark roll både inom Lunds universitet men också nationellt gällande rollen som interntryckeri. Det är en bransch som hela tiden är under förändring och för att följa med och delvis leda utvecklingen så gäller det att ha en omvärldsbevakning för att hela tiden utvecklas.

Den strategiska planen för Media-Tryck för perioden 2014-2016 representerar både det vi står för just nu men också för förnyelse och utveckling. Målet med denna strategiska plan är att den ska vara ett verktygför Media-Tryck både när det gäller att utveckla verksamheten som avdelning men också gällande den individuella utvecklingen.

0