Sök i kunskapsbanken

Målsättning

in Media-Tryck

Media-Tryck har som målsättning att vara en resurs för Lunds universitet gällande både att skapa men också ta fram trycksaker. I de fall vi gör en bedömning att vi inte kan göra det in-house så skall vi också kunna hjälpa beställaren med att göra en förenklad upphandling externt.Vi ska borga för att den grafiska profilen följs.

I de fall beställaren själv gör trycksaken men inte följer den grafiska profilen då ska vi påtala att det skall ändras men också vara en resurs för att hjälpa till med detta om det så skulle behövas.

0