Sök i kunskapsbanken

Larm

in Praktisk information

Man kan vistas i lokalen mellan klockan 06.00 och 22.00. Befinner man sig i huset övrig tid så aktiveras larmet hos Securitas. Om detta skulle inträffar så gör följande:

Den personliga kod du fått använder du när du ringer Securitas på tel XXXXX

Man larmar alltid på när man går sist. Man är skyldig i att förvissa sig om att man är sist kvar om man larmar. När man larmar på så släcks lampan på displayen innanför dörren.

När man kommer på morgonen så larmar man av. Detta ser man är gjort när lampan lyser röd på displayen.

0