Sök i kunskapsbanken

Kvalité

in Media-Tryck

Media-Tryck skall alltid se till att vi håller hög kvalité på de produkter som tas fram. Var och en på avdelningen har ett ansvar för att detta följs. För att kunna hålla högsta kvalité så krävs det också maskiner som klarar av detta. Vi skall hela tiden ligga i framkant, både när det gäller att ha en maskinpark som uppfyller dessa krav men också ha ett arbetssätt som gör det så smidigt som möjligt att arbeta.

0