Sök i kunskapsbanken

Arbetsmiljöpolicy

in Media-Tryck

Inom Media-Tryck så utgör personalen den viktigaste resursen. Arbetsplatsen skall vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö för hela personalen. En god arbetsmiljö är relaterad till både psykosociala och fysiska faktorer och måste sättas i relation till arbetets natur och till den sociala och tekniska utvecklingen inom samhället.

Ytterligare ett viktigt mål för verksamheten är att erbjuda alla medarbetare en etisk hållbar arbetsmiljö. Etisk hållbar arbetsmiljö innebär bland annat att kränkande särbehandling inte accepteras. Arbetsmiljöarbetet ska bygga på förtroende för individen och ske i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare. Effektiv information ska ge alla möjlighet att delta i verksamhetens utveckling och dessutom uppleva arbetsmiljön som stimulerande och kreativ. Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i Media-Trycks verksamhetsplanering.

0