Sök i kunskapsbanken

Adressering InDesign

in DigitaltryckPrepress

Adressering i InDesign

  1. Spara om din excelfil till en CSV fil, (komma avgränsad) stäng sedan denna
  2. I InDesign, leta upp Data Merge (Windows – Utilities – Data Merge)
  3. I rutan för Data Merge klicka högst upp till höger i rutan och välj sedan “select data”, nu väljer du din CSV fil.
  4. I rutan ”data import options” , klicka bara ok
  5. Dra in textfälten dit du vill ha dom i ditt InDesign dokument
  6. I rutan Data Merge, klicka på ikonen längst ned till höger och välj merge data
  7. I rutan ”create merge document” klicka bara på ok
  8. Nu kan du exportera filen som PDF

0